Vansky
温哥华天空
登录/注册

你会在健康的时候写好遗嘱么?

枫叶飘飘 2023-11-16 11:51:55 收藏
5个赞 13条评论
点赞(5)
13评论
分享
路过看看
应该,但是没啥可分的
点赞 (1) 回复 2023-11-16 11:56:37
1条回复
就不用担心遗嘱了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有那工夫多干两小时多赚几十块钱才是正事。

点赞 回复 2023-11-17 21:40:28
去干就得了
会的,我下周去干这个事
点赞 回复 2023-11-16 13:32:46
温村滚地龙
有些事情早点做好,不怕1亿,只怕万1
点赞 回复 2023-11-16 14:05:10
峰峰
写遗嘱怎么才能让官方认可,一定要通过律师吗?还是有见证人就可以了
点赞 (2) 回复 2023-11-16 14:35:59
找律师办的
33岁那年去旅游,要经过海陆空三种工具,出发之前写好了。时隔多年,该去改版了。
点赞 (1) 回复 2023-11-16 15:34:27
1条回复
八卦
有趣的人生经历
点赞 回复 2023-11-20 18:43:02
展开更多5条回复 折叠回复